Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Google Street View v Královéhradeckém kraji

Hradec Králové - V úterý 19. července jsme na Gočárově třídě zahlédli vozidlo Google s panoramatickými objektivy na střeše. Co to znamená?

Společnost Google opatřuje svoje Mapy, které znáte z internetového prohlížeče, ale i z mobilních telefonů s operačním systémem Android a Windows Mobile i vrstvou Street View. Ta umožňuje se na daném místě mapy rozhlédnout tak, jako kdybyste na místě opravdu stáli a pomůže vám tak prohlédnou si předem místo, na které máte dorazit.

Hradec Králové se tak připojí k Praze, Brnu, Ostravě a několika dalším lokacím, které již Google vrstvou Street View opatřil. Podle zkušeností z roku 2009, kdy probíhalo poslední fotografování v České republice by měly být výsledky pro veřejnost přístupné za zhruba tři měsíce, tedy v říjnu 2011. Aktuální pokrytí Google Street View a konkrétní seznam míst, které nyní Google zpracovává najdete na adrese http://maps.google.cz/help/maps/streetview/learn/where-is-street-view.html.

V Královéhradeckém kraji se na Google Street View mohou těšit Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Zdroj: ICM Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“