Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Z New Yorku do Washingtonu

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vás zve ve středu 15. června od 18:00 hodin společně s RNDr. Vandou Boštíkovou, Ph.D., na cestovatelskou přednášku, která vás z rozpáleného Manhattanu, New York City, zavede do klidných ulic a okolí National Mall ve Washingtonu, D.C.

Konferenční sál v 5. podlaží.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/6e8ece6f-f153-4706-a744-8ec5d3f454dc/Z-New-Yorku-do-Washingtonu.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“