Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Vladimír Rimbala: Dinosauři pohledem 21. století

Všichni návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové mají od 9. května do 29. června možnost zhlédnout v 5. NP výstavu ilustrací Vladimíra Rimbaly, kterou uvádí Mgr. Vladimír Socha a která nese název "Dinosauři pohledem 21. století".

Dinosauři představují nesmírně zajímavou skupinu pravěkých obratlovců, která fascinuje lidstvo už po téměř dvě století. Od roku 1824, kdy byl vědecky popsán první z nich, urazilo lidské poznání dlouhou cestu. Ještě v podání geniálního Zdeňka Buriana byli tito dávní plazi zobrazováni jako nemotorná a tupá stvoření, vlastně jakýsi omyl evoluce. Dnes již víme, že takový pohled se ani zdaleka neblíží skutečnosti. Dinosauři byli naopak ohromně úspěšnou skupinou, existovali po dobu 170 milionů let, osídlili pevniny celé planety a dali vzniknout opeřeným teplokrevným potomkům - ptákům. Ilustrace Vladimíra Rimbaly shrnují pokrok v poznání dinosaurů za posledních dvacet let - představuje je jako tvory pohyblivé, ladné a relativně inteligentní. Autorem všech popisů a průvodních informací je Mgr. Vladimír Socha, popularizátor paleontologie a autor tří knih o dinosaurech.

Vstup volný.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“