Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stipendia Endaveour Awards

Stipendia Endeavour Awards představují dlouhodobý mezinárodně konkurenční stipendijní program australské vlády. Tento program je založen na zásluhách a je určen pro vynikající studenty, výzkumné pracovníky a odborníky z celého světa. Stipendistům nabízí příležitost studia, vědeckého výzkumu a profesionálního rozvoje v Austrálii.

Existují 4 kategorie stipendií Endeavour Awards:
  1. Stipendium na postgraduální a postdoktorandské studium (Endeavour Postgraduate a Postdoctoral Awards)
  2. Stipendium na vedení výzkumu (Endeavour Research Fellowship)
  3. Stipendium na odborné vzdělávání a praktickou přípravu (Endeavour Vocational Education and Training [VET] Award)
  4. Stipendium na profesní rozvoj (Endeavour Executive Award)

Tato stipendia nabízejí vynikající příležitost studentům, plánujícím studovat v Austrálii. Zažádání o toto stipendium nepodléhá žádným omezením.

O stipendium je možné žádat už nyní, a to až do 30. června 2011, kdy se přijímání žádostí uzavírá.

Další podrobnosti jsou uvedeny na naší oficiální webové stránce http://www.study-in-australia.org/czechia/scholarships/.

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“