Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní konference Obraz zvířete v literatuře pro mládež: vlk z pohádky nebo ohrožený druh?

Oddělení francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty pořádá mezinárodní konferenci "Obraz zvířete v literatuře pro mládež: vlk z pohádky nebo ohrožený druh?". V rámci konference, která se koná 26. a 27.května 2011, vystoupí i prof. Suzanne Pouliot, uznávaná odbornice v oblasti literatury pro mládež.

Další informace naleznete na stránkách http://uhk.cz/AnalyticsReports/Obraz%20zv%C3%AD%C5%99ete%20v%20literatu%C5%99e%20pro%20ml%C3%A1de%C5%BE.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“