Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jak se zpívalo okolo Hradce

Dne 25.5.2011 od 13:30 jste všichni srdečně zváni na setkání s hudbou, které se bude konat v jídelně Harmonie II. Pořadem Vás bude provázet hudební skladatel Mgr. Jan Sündermann.

Pořádá Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., Souběžná 1746, HK.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“