Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Islamizace II

V pondělí 30. května pořádá od 17:00 hodin v konferenčním sále v 5. podlaží Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové sdružení AntiMešita, o. s., a AntiMešita-Envi, o. s., diskuzi na téma islamizace.

Témata:
Mezinárodní společnost pro svobodu tisku (IFPS)
Islamismus a západní Evropa
Slučitelnost kultur a civilizací
Terorismus v ČR
Islám a Královéhradecký kraj

Diskutující:
Roman Joch (Občanský institut, poradce premiéra ČR)
Vladimír Derner (KDU-ČSL, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje)
Valentin Kusák (předseda AntiMešita, o. s., a AntiMešita-Envi, o. s.)

Moderuje:
Radim Panenka (šéfredaktor, Hradecké slovo)

Vstup volný.

Další informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/e4cf5f73-c0a0-4597-9e6a-893c60ea1054/Islamizace-II.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“