Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fulbrightův program

Rádi bychom informovali o možnosti získání Fulbrightova stipendia - jak stipendia pro české zájemce do USA, tak stipendia pro americké žadatele do ČR.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2012/13 naleznete v dokumentu http://lfhk.cuni.cz/Data/files/dek_GZO/fulbrightuv-program-scholars12-13.pdf a také na stránce http://www.fulbright.cz/stipendia.

Zároveň je možné využít spolupráce amerických stipendistů, kteří působí nyní v České republice v rámci možných přednášek apod.

Zdroj: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“