Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Show ruských kozáků

Koná se 20. 4. 2011 od 19:00 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Show ruských kozáků s písněmi a tancem. "Balgatica - Volnaja Stanica" poprvé v České republice.

„Bagatica – Volnaja Stanica" je tradičním ruským kozáckým souborem, vítězem mnoha folklorních festivalů a laureátem všeruských i mezinárodních soutěží.

Koncertní program je úchvatnou show složenou z děl lidového umění ruských kozáků.
V představení, jehož dvě části celkem trvají 110 až 115 minut, vystupuje přes 20 umělců - zpěváci, hudebníci, baletní skupina a výjimeční reprezentanti dalších uměleckých oborů.

Této show je vlastní výjimečná energie a svérázná kultura, jež se promítá do hudby a tance, do působivých a pestrých kostýmů či do různorodosti hudebních forem a choreografií. Je dynamickým sledem vysoce uměleckých scénických čísel na motivy života kozáků - taneční výstupy střídá sborový a sólový zpěv či instrumentální improvizace, vše v exkluzivním aranžmá.

Prodej vstupenek v síti Ticketportal - www.ticketportal.cz, tel. +420 224 091 439

Více informací na: http://migrants.biz

Zdroj: Aldis
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“