Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mimořádné přednášky na Katedře slavistiky

Katedra slavistiky PdF zve na přednášky dr. Jekatěriny A. Alexandrové, profesorky Ústavu pedagogiky Saratovské státní univerzity. Přednáška na téma Koncepce vzdělávání učitelů v Rusku - současnost a perspektivy se koná v úterý 19. dubna 2011 v 10 hodin v Objektu společné výuky v učebně A 2. Tato přednáška proběhne v ruském jazyce. Přednáška Vzdělávací systém v Rusku a jeho změny se koná ve čtvrtek 21. dubna 2011 v 10 hodin v budově Katedry výtvarné kultury (Pivovarské náměstí) v místnosti P 6. Tato přednáška bude tlumočena do češtiny.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“