Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vítání Jara v Hořicích

V Hořicích je Vítání Jara obnovenou tradicí už více jak 40 let (s malou přestávkou funguje od roku 1969). Každoročně se schází lidé u Obelisku, aby prošli v průvodu přes park až k Bystřici kde spálí Moranu a s ní celou zimu. Večer pak slavnost uzavře koncert v Koruně.

Letošní Vítání vychází na úplněk který bude vrcholit 19.3. v 19:12. Jarní rovnodennost pak nastane 21 minut po půlnoci.

Muzikanti, přineste si nástroje na každoroční jamming pod širým nebem.
Zváni jste všichni (včetně dětí a psů) a vemte co nejvíc přátel. Masky co nejbláznivějších podob jsou vřele vítány.

Časové upřesnění: sobota 19.3.2011
13:00 - sraz u Obelisku a posléze počátek pouti (cca 13:30). Průvod jde kolem invalidovny do parku, u Krakonoše přestávka, poté směrem na Doubravku, u mlýna přestávka a proti proudu řeky až na magický plácek. Oheň, víno, buřty, ženy & zpěv.
19:00 - večerní koncert v DK Koruna. Vstup 100 Kč.

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“