Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velikonoční vajíčka jinak

Ozdobíte si vajíčka pomocí metody drátkování.

Kde: Pila KUMIHAL, Horní Maršov (u autobusové zastávky Maršov most)
Kdy: Sobota 2. 4. 2011, 13:00 - 17:00
Cena: 100 Kč

Pro širokou veřejnost.

Závazné přihlášky telefonem nebo e-mailem nejpozději 2 dny předem:
monika.kosinova@ekologickavychova.cz nebo 739 203 208

Letáček k akci naleznete na stránkách http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=278&Itemid=155

Zdroj: Středisko Ekologické Etiky a Výchovy Sever
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“