Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tak kde ksakru jsou?

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové vás zvou na přednášku, konanou v sobotu 26. března 2011 od 17 hodin. Tématem je "Tak kde ksakru jsou?"

Přednáška se zabývá hledáním odpovědi na lapidární Fermiho otázku "Tak kde všichni jsou?", kterou byl zformulován tzv. Fermiho paradox, týkající se zjevného rozporu mezi vysokou pravděpodobností (podle mnoha fundovaných úvah a teorií) existence mimozemských civilizací a tím, že dosud nebyly nalezeny žádné hodnověrné důkazy, že by nás takové civilizace někdy navštívily, ani že existují. Zaměří se na předpoklad, že mimozemské civilizace skutečně existují a pokusí se vysvětlit, proč (zatím) o nich nic nevíme, jaké toho mohou být příčiny, případně, jaké důvody tyto civilizace vedly k tomu, že nás dosud nenavštívily, nedaly o sobě vědět, proč je kolem nás "hluboké ticho".

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.astrohk.cz/news/prednasky/prd110326.pdf

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“