Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Koncert Bauchklang v centru Uffo zrušen

Bohužel, se ruší koncert beatboxové kapely Bauchklang plánovaný na čtvrtek 14. dubna 2011 v centru Uffo. Již zakoupené vstupenky na tento koncert je možné do 14. dubna vrátit na inforecepci centra Uffo.

Bližší informace naleznete na stránkách www.uffo.cz

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“