Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Keramika pro dospělé

30.3.2011 od 17:00 se v Domě pod Jasanem, Voletiny u Trutnova koná další výtvarná dílna.

Volná keramická tvorba s lektorem. Velikonoční a jarní motivy. K dispozici několik druhů ker. hlín, pomůcky, barvy – engoby, vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Cena: 220,-
Bližší informace naleznete na stránkách www.dumpodjasanem.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“