Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dvojkoncert metalových legend Citron a Motorband

Co: Koncert.
Kde a kdy: 1.4.2011 - České Meziříčí, Sokolovna
Začátek: 19,00hod
Otevření haly: 17,30hod

Předprodej v síti Ticket Art (www.ticket-art.cz) a v IC Opočno a Ticketstream.
Vstupenky budou k mání i na místě.

Více informací na: www.mzrecords.eu
Citron: www.citron-group.cz/
Motorband: www.motorband.cz

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6741.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“