Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Školy mají možnost se přihlásit do České ligy robotiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je spoluvyhlašovatelem 6. ročníku celostátní soutěže s názvem FIRST lego league - soutěž v robotice pro 5-10 členné kolektivy dětí ve věku 10-16 let. Po pěti úspěšných ročnících oznamuje Česká liga robotiky možnost přihlášení do nového ročníku soutěže FLL 2011 pro všechny příznivce robotiky ze základních a středních škol. Vedle hodnotných cen je možnost postupu do evropského a světového finále.

Přihlašovat se můžete již od 1.3.2011.

Všechny informace jsou zveřejňovány a aktualizovány na stránkách:
http://www.debrujar.cz/2010/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=391&stromhlmenu=380:389:391

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Zapletal, tel.: 234 621 526, e-mail: zapletal@adam.cz

Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“