Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Revitalizace Velkého náměstí

8. března 2011 od 17 hodin v Muzeu východních Čech se má možnost veřejnost seznámit s projektem revitalizace Velkého náměstí.

Po skončení přednášek a diskuze mají zájemci možnost zúčastnit se komentované prohlídky výstavy "Od hradeb na náměstí středověkého Hradce" (výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové v letech 2009 - 2010).

Bližší informace naleznete v pozvánce na stránkách http://www.hradeckralove.org/file/3103_1_1/

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“