Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nezmaři

Koncert českobudějovické stálice folkové scény, která vystupuje už 33 let na českých pódiích. Předprodej vstupenek v Městských Informačních centrech.

Koncert se koná 15.03.2011 od 19:00 ve Velkém sále Adalbertina, Hradec Králové.

Zdroj: HKpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“