Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference Rozmanitý svět dobrovolníků

Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací

ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a
Ústavem  sociální práce Univerzity Hradec Králové

při příležitosti Týdnů pro neziskový sektor a Evropského roku dobrovolnictví

pořádá konferenci Rozmanitý svět dobrovolníků

Konference je určena zájemcům o problematiku dobrovolnictví z řad studentů, pracovníků neziskových organizací, knihoven, krajů a obcí a odborné veřejnosti.

Kde: Velký sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250, 5. patro
(odkaz na mapu)

Kdy: středa 9. 3. 2011

Rámcový program:
9:30 - 10:00 Prezence účastníků

10:00 - 12:00 Dopolední přednáškový program
Během dopoledního programu budou prezentovány tuzemské i zahraniční zkušenosti při využívání dobrovolníků v rozvojových komunitních projektech. Budou představeny příklady dobré praxe využití dobrovolníků v sociálních službách, nemocnicích, knihovnách, volnočasových a kulturních aktivitách, ochraně přírody či rozvoji venkova.

13:00 - 15:00 Odpolední tématický seminář
V odpoledním bloku proběhne seminář zaměřené na právní aspekty a management dobrovolnictví.

Detailní program bude upřesněn v průběhu měsíce února.

Vstupné: zdarma

Příhláška: na konferenci se přihlašujte prostřednictvím webového formuláře https://sites.google.com/site/krasnno/home/prihlask-na-konferenci

Zdroj: Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“