Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Islamizace

V pondělí 21. února v 16:30 hod. se konferenčním sále (v 5. podlaží) Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové koná diskuze Islamizace.

Diskuze pořádaná sdruženími AntiMešita, o.s. a AntiMešita-Envi, o.s. je určena pro všechny, kterým není lhostejný vývoj v ČR i EU. Otázky zachování
demokracie a právního státu i zachování tradiční křesťansko židovské kultury. Diskutující: H. Orgoníková, V. Derner, M. Konvička a V. Kusák.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“