Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání při příležitosti založení Ústavu sociální práce

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 15 hodin se koná slavnostní setkání při příležitosti založení Ústavu sociální práce při UHK. Setkání se uskuteční v Objektu společné výuky Univezity Hradec Králové (Hradecká 1227). Srdečně jsou zváni členové akademické obce i odborná veřejnost.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“