Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vyhlašuje jubilejní 10. ročník studentské literární soutěže, pro letošní rok s názvem Zítra odcházíme. Studenti ve věku od 15 do 20 let mohou psát své reportáže, eseje a rozhovory na téma emigrace a život v exilu. Uzávěrka soutěže je 7. února 2011.

Bližší informace najdete na stránkách http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=505

Zdroj: www.jedensvetnaskolach.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“