Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Echt! a Liguére!

Hostinec Katapult vás zveme na dvojkoncert rockové hudby v podání legendární kultovní kapely ECHT!, jejíž hudební styl je velmi těžko zařaditelný a lze tvrdit, že se jedná o alternativní rock.

Obdobný problém se zaškatulkováním je též u velmi energického uskupeni z Přelouče Liguére!, které Echtům předskočí.

Koncert se koná 5.2.2011 v sále Hostince Katapult, Bačetín u Dobrušky.

Plakátek na akci naleznete na http://hostineckatapult.cz/data/plakaty/echt.jpg

Zdroj: Informuji.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“