Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Základní školy připravují Dny otevřených dveří

Všechny základní školy, které zřizuje statutární město Hradec Králové, připravují Dny otevřených dveří, které jsou určeny zejména pro rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti.

Přehled termínů Dnů otevřených dveří základních škol v Hradci Králové naleznete na stránce http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zakladni-skoly-pripravuji-dny-otevrenych-dveri

„Cílem Dnů otevřených dveří, které se uskuteční v průběhu prosince a ledna, je přiblížit rodičům a jejich dětem prostředí jednotlivých škol. Pokud ještě rodiče budoucích prvňáčků nejsou definitivně rozhodnuti, v jaké škole zapíší své dítě do první třídy, návštěvu Dnů otevřených dveří ve škole či ve školách, které zvažují, jim rozhodně doporučuji.“
/dosavadní náměstek primátora Martin Soukup/

„Každá základní škola má svou spádovou oblast, to znamená, že rodiče žáka mají jistotu, že jejich prvňáček bude do základní školy přijat. Mohou zvolit i jinou základní školu podle zaměření školy - například na jazyky, environmentální výchovu či sport - a to za předpokladu, že jimi zvolená základní škola bude mít volnou kapacitu.“
/Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže/

Pomocí při výběru školy rodičům bude i publikace „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků – 2011“, která vyjde v rámci edice Radnice začátkem prosince. Tato publikace, jejíž loňské vydání je zdarma ke stažení na webu města (http://www.hradeckralove.org/file/1042), bude uceleným přehledem základních škol zřizovaných městem, město v ní však nezapomíná ani na školy jiných zřizovatelů.
„Rodiče díky této publikaci budou moci porovnat nejen charakteristiky jednotlivých škol, ale i například úspěšnost žáků při přijímání na gymnázia a další školy.“ /Martin Soukup/

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“