Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vánoční těšení aneb Malý advent

Výstava betlémů, lidová tvorba, pečení chleba aj.

Koná se v sobotu 11. prosince od 10.00 do 16.00 hodin na Šrámkově statku v Pileticích.

Více o programu na stránkách www.sramkuvstatek.cz

Zdroj: Šrámkův statek Piletice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“