Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vánoční pobejtek

Vánoční pobejtek – Vánoční setkání pro veřejnost, živá vánoční hudba, dětský koutek, malé řemeslné dílny pro malé i velké (výroba ozdob, dárečků, dekorací, pečení perníčků), doprovodný program, občerstvení s posezením a předvánoční atmosférou (prodej výrobků Fair Trade aj.). Od 17.00 divadlo Oslík a ti druzí -vánoční představení pro děti, předvede divadlo DNO

Středisko SEVER, Horní Maršov ( ZŠ, levý boční vchod)
Sobota 11. 12. 2010, 14:00 - 18:00

Pro širokou veřejnost, zdarma.

monika.kosinova@ekologickavychova.cz nebo 739 203 208

Zdroj: Středicko Ekologické výchovy a etiky SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“