Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Štědrý den v podzemí josefovské pevnosti

Na Štědrý den se můžete vydat do podzemí josefovské pevnosti. Návštěvníci jsou Klubem vojenské historie Josefov a jaroměřským muzeem zváni na tradiční vánoční prohlídky podzemních chodeb.

První skupina odchází v 9 hodin a poslední ve 13 hodin.

Bližší informace naleznete na stránkách www.josefov-jaromer.cz

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“