Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Znáte rizika internetu?

Policie ČR Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje zrealizovala další pokračování projektu „E-bezpečí“ (http://www.e-bezpeci.cz/), který je zaměřený na prevenci v oblasti ICT. Jedná se o preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů.

Víte, co je to kyberšikana?
http://www.policie.cz/clanek/vite-co-je-kybersikana.aspx

Víte, jak se chránit na internetu?
http://www.policie.cz/clanek/vite-jak-se-chranit-na-internetu.aspx

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.policie.cz/clanek/sprava-vychodoceskeho-kraje-aktuality-znate-rizika-internetu.aspx

Informační leták ke kyberšikaně: http://www.policie.cz/soubor/letak-lipnik.aspx

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“