Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seznamte se s Měsícem

Astronomická přednáška "Seznamte se s Měsícem" s podtitulem "Co bychom měli vědět o Měsíci?" se koná v sobotu 27. 11. 2010 od 17 hodin na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.

Přednáší geolog a pracovník Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně Mgr. Pavel Gabzdyl.
Kdy například visíme hlavou dolů, proč hvězdáři nemají v oblibě měsíční úplněk nebo že jeho fáze nemohou ovlivňovat pozemské počasí...

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“