Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

koncert Garage a Tonyho Ducháčka v Dobrušce se přesouvá

Koncert kapely Garage a Tonyho Ducháčka který měl proběhnout dne 20. listopadu v Dobrušce v hostinci Katapult v Bačetíně se přesouvá na 11. prosince 2010.

Více informací: www.hostineckatapult.cz

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“