Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svět slepoty & svět ticha

Středisko Augustin Vás srdečně zve na přednášku s názvem „Sport a handicap“ , která se bude konat v aule budovy č. 3 v rámci pravidelného přednáškového cyklu "Svět slepoty & svět ticha" dne 27. 10. 2010 od 9:00 do 12:00 hod.

Bližší informace najdete v:
- pozvánce - http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/pozvankaaug.pdf
- programu - http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/programaug.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“