Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Škola pro udržitelný život

Akreditovaný dvoudenní vzdělávací kurz k programu "Škola pro udržitelný život".

Datum konání 1. dne kurzu: úterý 9.11.2010, 9.00 – 16.00 hod.
Místo konání: SEVER, Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové

Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak vzdělávat žáky prostřednictvím realizace praktických místních projektů a jak zapojit do spolupráce další partnery v obci k podpoře udržitelného rozvoje obce. Vzdělávací kurz se skládá ze dvou dnů přímé výuky, konzultací, e-learningu a zpracování závěrečné práce. K absolvování kurzu je potřebná účast na obou výukových dnech.

Mezi první a druhým dnem kurzu bude časový prostor pro uskutečnění plánování se žáky a partnery. O svoje zkušenosti z plánování se podělíte v druhém dni kurzu.

Celý vzdělávací kurz je uzavřen závěrečnou prací vycházející z místního plánování a návrhu konkrétního projektu. Vybrané školy mají možnost získat finanční podporu na realizaci svých projektů.

V případě úspěšného absolvování kurzu bude Vaše škola zařazena do sítě Škol pro udržitelný život a bude mít mj. možnost získávat v jejím rámci finanční podporu na realizaci svých projektů (předpokládaná grantová výzva duben 2011, další v následujících letech).

Kurz je poskytován zdarma.

1. den
Datum konání: úterý 9.11.2010
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Místo konání: SEVER, Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
Program:
- praktická ukázka místního plánování a místního projektu realizovaného školou
- představení programu Škola pro udržitelný život
- zapojování žáků, využití práce na místních projektech ve výuce (místně zakotvené učení)
- jak naplánovat se žáky a partnery vizi obce a zásobník projektů (příprava a realizace plánovacího setkání, tvorba vize, identifikace problémů a projektů)

2. den
Datum konání: pondělí 7.2.2011
Čas: 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání: SEVER, Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové

Program:
- zkušenosti a výsledky z uskutečněných plánovacích setkání (krátké prezentace jednotlivých účastníků)
- jak zpracovat a realizovat místní projekt a jak připravit žádost o podporu
- příklady z praxe

Další informace o programu Škola pro udržitelný život na adrese www.skolaprozivot.cz nebo u krajského koordinátora programu: Radka Urbánková, tel.734 310 962, radka.urbankova@ekologickavychova.cz

Zdroj: středisko SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“