Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Od hradeb na náměstí středověkého Hradce

Od 14. 10. 2010 až do 31. 12. 2010 můžete v Muzea východních Čech v Hradci Králové shlédnout výstavu "Od hradeb na náměstí středověkého Hradce".

Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové z let 2009 a 2010. Ukázky nálezů dokládajících každodenní život Hradečanů v období středověku a raného novověku. Vedle ukázek kuchyňské a stolní keramiky to budou drobné předměty z kovu, dřeva, kostí a dalších materiálů. Rovněž budou prezentovány předběžné výsledky antropologického rozboru lidských ostatků ze hřbitova kolem kostela sv. Ducha.

Otevírací doba: denně mimo pondělí 9-17 hodin

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“