Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Modrá fakulta – správná volba

Již tradičně začátkem akademického roku pořádá Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové akci s názvem Modrá fakulta – správná volba. Jedná se o setkání studentů, kteří se v uplynulém roce zúčastnili některého ze zahraničních studijních pobytů, s těmi, kteří se na cesty teprve chystají či o této možnosti uvažují.

Program je rozdělen do dvou dnů. Ve středu 20. října 2010 od 12.30 hodin se podělí o své zážitky a zkušenosti absolventi stáží prostřednictvím prezentací z 16 evropských univerzit. Program pokračuje ve čtvrtek 21. října 2010 od 11.30 hodin prezentacemi absolventů stáží na taiwanských univerzitách a na Norwich University v USA. Úvod tohoto bloku však bude patřit zahraničním studentům z Taiwanu a USA, kteří na FIM UHK v současné době studují a kteří představí své domovské univerzity.

V roce 2009 vyjelo v rámci programu LLP/Erasmus na partnerské univerzity a pracovní stáže do zemí EU celkem 67 studentů FIM UHK, 14 studentů na Taiwan, 2 do Thajska a 2 studenti do USA. V tomto akademickém roce by se měl počet studentských mobilit i přes nepříznivé ekonomické vlivy zachovat přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce. Nyní již probíhají výběrová řízení na 24 stipendií na Taiwan a 2 stipendia do Thajska.

Více informací naleznete na http://fim.uhk.cz/telegraf/?clanek=1254&civ=113

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“