Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kulturní dědictví v současnosti 2010 - IV. konference

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na IV. konferenci Kulturní dědictví v současnosti, která se koná 16. 10. 2010 od 09:30 hodin.

Občanská společnost v památkové péči. Cílem letošní konference je prezentovat aktivity jednotlivých občanských sdružení, která svojí dobrovolnouprací pomáhají zachraňovat památkový fond České republiky. Jejich radosti i strasti, vztah konkrétních sdružení s odbornými institucemi, samosprávou a státní správou.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“