Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Klub mýma očima IV.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pořádá v měsíci říjnu výstavu fotografií a výtvarných prací klientů v AC klubu Hradec Králové.

Výstava bude zahájena 25. října v 15 hod vernisáží, jejíž součástí bude doprovodný program v podobě pěveckých a tanečních vystoupení klientů nízkoprahového zařízení. Připravené fotografie a výtvarná díla si může prohlédnout od 25. října do 8. listopadu.

„Již čtvrtým rokem dostávají naši klienti možnost ukázat svůj klub právě tak, jak ho oni sami vnímají. Letos však nebudou snímky zachycovat jen dění v klubu, ale přiblíží také svět před klubem a uskutečněné akce NZDM Modrý pomeranč“ dodává k výstavě klientských fotografií a prací vedoucí Michaela Čermáková.

Nízkoprahová zařízení umožňují dětem a mládeži nejen společně trávit volný čas, ale pomáhají jim také v obtížných životních situacích. Chcete-li se dozvědět více o Modrém pomeranči, jeho klientech a aktivitách, přijďte během posledního říjnového týdne do AC klubu shlédnout ukázku jeho činnosti.

Akce je financována z prostředků ESF prostřednicím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Další informace:
Mgr. Michaela Čermáková, DiS., vedoucí NZDM Modrý pomeranč
Telefon: 495 260 510, 777 041 030
E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz
www.salinger.cz

Zdroj: khk.neziskovka.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“