Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiří Kratochvil - autor (nejen) postmoderní

V úterý 19. října zve Studijní a vědecká knihovna všechny příznivce cyklu Literární dílny na druhou letošní přednášku. Tentokrát má název Jiří Kratochvil: autor (nejen) postmoderní. Prostřednictvím PhDr. Blanky Kostřicové se blíže seznámíme s tímto významným českým autorem.
Začínáme v 17.00 hod.
Vstup volný.

Zároveň si Vás dovoluje pozvat na krátkou prezentaci slovenského básníka Miroslava Kapusty, která na večer naváže.
Miroslav Kapusta navštíví Studijní a vědeckou knihovnu v rámci návštěvy delegace z ŠVK Banská Bystrica.
Miroslav Kapusta (1953), státní zaměstnanec ve výslužbě. Účastní se literárních soutěží na Slovensku, kde získává různá ocenění. Vroce 2009 získal 1. místo vliterární soutěži „Tak píšem ja" v Žiari nad Hronom, 2. místo v Soutěži Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára" v Trenčíne a 1. místo vliterární soutěži „Horalfest" ve Vysokých Tatrách. V roce 2008 vydal básnický debut Tŕne alupene.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“