Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří v Mamma HELP

Centrum Mamma HELP v Hradci Králové zahájilo svoji činonost před pěti lety a 7. října 2010 pořádá od 10:00 do 13:00 hodin den otevřených dveří.

Mamma HELP centrum pomáhá ženám s rakovinou prsu. Ve specializované poradně v prostorách v Gočárově ulici pracují kromě koordinátorky i čtyři laické terapeutky, které si touto nemocí samy prošly. Ženy mohou absolvovat individuální poradenství nebo se mohou rozhodnout pro setkání a programy s touto diagnózou. Centrum je napojeno na odborníky ze zdravotnictví a ze sociální oblasti. Služby centrum poskytuje bezplatně.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“