Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Večer na Bílé věži mimořádně už v pátek

Noční prohlídka Bílé věže se tento měsíc neuskuteční první sobotu v měsíci, jako obvykle, ale o den dřív. Nejbližší příležitost vidět nádhernou scenerii osvětleného Hradce Králové budou mít návštěvníci výjimečně již tento pátek 3. září. Ochoz věže pro ně bude po vyšlapání 233 schodů, kdy budou míjet zvon Augustin a další zajímavosti, přístupný od 20 hodin do půlnoci.

Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“