Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz na talentové zkoušky

Na přípravném kurzu na talentové zkoušky pro umělecké školy a školy s výtvarnými obory realizovaným Katedrou výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou hlásit vyplněním formuláře: http://www.uhk.cz/pdf/uchazec/3447

Cena za kurz: 2.500,- Kč
Termín konání: 20. 9. - 13. 12. 2010
Rozsah: 40 hodin, 3 hodiny týdně kresba + 1 hodina výběr prací ke zkouškám
Čas: 17:00 hod. - 19:30 hod.
Garantující pracoviště: Katedra výtvarné kultury
Obsah kurzu kresba podle modelu, základy perspektivy, kompozice, lineární a objemové zobrazení

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“