Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové pořádá ve dnech 13. a 14. září 2010 druhý ročník konference Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Zahájení konference se koná v 10:00 hod. v posluchárně J1. Srdečně jsou zvání všichni zájemci.

Podrobnosti naleznete na stránkách http://fim.uhk.cz/sustour/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“