Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den charity 2010

Den Charity je celostátní akce Charity ČR u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září 2010), který je patronem charitních zařízení. V době tohoto svátku budou Charity prezentovat své služby široké veřejnosti.

Přehled akcí ke Dni Charity v královéhradecké diecézi naleznete na stránkách diecéze http://www.diecezehk.cz/aktuality/zpravy/1400-den-charity-2010.html

O dalších akcích ke Dni Charity více na stránkách www.charita.cz a www.hk.caritas.cz.

Zdroj: www.diecezehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“