Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výlet - pro tělesně či mentálně handicapované děti

Program VÝLET

byl připraven ve spolupráci s odborníky. Nabízíme v něm jednodenní zájezd do Jičína a okolí. Nabídka je finančně výhodná a je určena přednostně pro tělesně či mentálně handicapované děti. Součástí VÝLETU je vždy expozice ZPRÁVA O STAVU DUŠE (http://www.muzeumhry.cz/vystavy-aktualni.shtml), dále si můžete vybrat z:
- lezení (při nepříznivém počasí umělá stěna, při suchém počasí venku na skále)
- plavání (Aqua centrum Jičín; mají 3 vozíky na převoz, ale v případě potřeby mohou rovněž dezinfikovat vozíky vlastní)
- výlet do Českého ráje (Klub českých turistů dodá průvodce)
- muzeum (stálá expozice jičínského muzea; muzeum nemá bezbariérový přístup)

Bližší informace a přihlášku naleznete na http://www.muzeumhry.cz/programy-aktualni.shtml.

Zdroj: Muzeum hry
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“