Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vláček pro děti

Lokomotiva s vláčky se parkem náměstí 5. května (park před Novákovými garážemi v centru Hradce Králové) rozjede 21. srpna v dopoledních hodinách.

Na čtyři sta metrů dlouhé dráze, po níž budou jezdit vláčky s dětmi dokola, budou i výhybky a mostek. Dětská železnice má být v provozu po celý rok, pokud nenapadne sníh.

Modely parních vlaků po ní budou vozit děti, bude po ní jezdit jedna stálá souprava. Vagonky uvezou i dospělé osoby.
Ve všední den se počítá s návštěvou škol, o víkendech s rodiči s dětmi. Kolejnice budou k dispozici i dalším nadšencům, kteří chtějí vyzkoušet své modely vlakových souprav v praxi.

Zdroj: www.tvhradec.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“