Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

V HK začala putovní výstava k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

20. 8. 2010 v Hradci Králové na Ulrichově náměstí byla zahájena výstava věnovaná boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
Obyvatelé a návštěvníci Hradce Králové mohou tuto výstavu zhlédnout do 29. srpna 2010 na Ulrichově náměstí výstavu věnovanou boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výstava ukazuje, jak se s chudobou lidé vypořádávají, kdo jim v tom pomáhá a řadu příkladů, jak se s chudobou úspěšně poprali lidé nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z ostatních míst České republiky. Na přípravě výstavy se svými příběhy a zkušenostmi podílelo také několik místních organizací, které se zabývají prevencí, podporou a pomocí v sociální oblasti.

Výstava by měla návštěvníkům a kolemjdoucím připomenout, že problém sociálního vyloučení a chudoby se přímo či nepřímo dotýká nás všech.

Expozice ukazuje pět hlavních témat Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: řešení problematiky předlužení, podporu vzdělání a zaměstnanosti u osob, které těžko hledají pracovní uplatnění, možnosti aktivní pomoci samospráv a řešení problému bezdomovectví.

Výstava, která odstartovala 3. června v Praze, se postupně vystřídá ve třinácti krajských městech České republiky.

Více o Evropském roce 2010 v České republice se dozvíte na nově upravených stránkách http://www.ey2010.cz/.

Zdroj: http://www.ey2010.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“