Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pastvinská nota

Čtvrtý ročník bluegrass, country a folk festival Pastvinská nota se letos koná 7. 8. 2010 od 13.30 hod. v areálu lyžařského vleku na Pastvinách.

Účinkují Brzdaři, Kvintet, BG Cwrkot, Blanket, Beňa&Ptaszek, Modrotisk, New River Train, Alabama (country tance), Animo, Doklobouku (country bál).

Bližší informace naleznete na: www.pastvinskanota.cz

Zdroj: www.pastvinskanota.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“