Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Padesátimetrový bazén opět otevřený

Po měsíci trvající plánované odstávce byl opět pro veřejnost otevřený krytý padesátimetrový plavecký bazén v Hradci Králové.

V průběhu červencové odstávky prošel bazén i jeho zázemí kompletní očistou a opravami, které nelze provést v průběhu provozu nebo sanitárních dnů.

Bližší informace o otevírací době, cenách a službách naleznete na http://www.snhk.cz/index.php?page=1274157884&idsub=15&idsub1=108&idsub2=121

Zdroj: Správa nemovitostí Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“