Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní horolezecký filmový festival

Ve dnech 26.8.2010 - 29.8.2010 se koná v Teplicích nad Metují již 27. ročník soutěžní přehlídky filmů s horolezeckou tematikou.

Bližší informace a program naleznete na http://www.horolezeckyfestival.cz/

Zdroj: www.horolezeckyfestival.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“