Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Loučení s prázdninami

Řemeslný jarmark a kulturní vystoupení. Dále se můžete těšit na střelbu z kuše, malování na obličej, točení keramiky na hrnčířském kruhu a malování na téma "Moje prázdniny".
Již třetí ročník oblíbené akce na návsi ve Vlkově se koná 29.8.2010 od 12:00 do 18:00 hodin.
 
Bližší informace naleznete na http://www.smiricko.cz/pictures/12029626854c6c3698081cb.jpg
 
Zdroj: Kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“